หลักสูตร E-Sports (การศึกษา)

ในยุคดิจิตอล สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวันได้ทยอยเข้าสู่โลกออนไลน์ ไม่เว้น แม้แต่กีฬา การเติบโตของธุรกิจอีสปอร์ตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปี ที่ผ่านมา ทำาให้สถาบันการศึกษาต้องเร่งสร้างคนเข้าสู่ตลาดแรงงานอีสปอร์ต อีสปอร์ต (E-Sports) หรือ อิเล็กทรอนิกสปอร์ต (Electronic Sports) คือการ แข่งขันเล่นเกมหรือวีอีโอเกม จัดเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่งแห่งทศวรรษที่มีแนวโน้มเติบโต ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความต้องการคนทำ งานในสายอาชีพนี้หลายด้าน ดังนั้น สถาบัน การศึกษาในหลายประเทศจึงเริ่มทยอยเปิดสอนหลักสูตรอีสปอร์ต ไม่ว่าจะเป็นใน ซีกโลกตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส นอร์เว สวีเดน ฯลฯ หรือซีก โลกตะวันออก เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย ฯลฯ รวมถึงประเทศไทย

มหาวิทยาลัยจุงอัง Chung-Ang University

มหาวิทยาลัยระดับ Top 10 ของ ประเทศเกาหลีใต้ เปิดสาขาอีสปอร์ตภายใต้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มุ่งปั้นนักกีฬาให้ มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน ผู้สมัครเข้า เรียนสาขานี้ต้องทดสอบการเล่นเกม คะแนน สอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ร้อยละ 20 เป็น ความสามารถในการปฏิบัติ และร้อยละ 80 เป็นคะแนนประสบการณ์การได้รับรางวัล

โรงเรียนโตเกียวอนิเมะ Tokyo School of Anime

โรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีชื่อเสียงในการ สอนเกี่ยวกับอนิเมชั่น ทั้งการพากย์เสียง งานโปรดักชั่น ดีไซน์ หรือธุรกิจต่าง ๆ ได้เปิดสอนเรื่องอีสปอร์ต 4 คอร์ส (major)

  • e-sports general pro gamer
  • e-sports caster
  • e-sports publicity promotion
  • e-sports event staff

มหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์ University of Utah

ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดหลักสูตร ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เกมส์ (B.S. in Games) เน้นสอนเรื่องการออกแบบและ พัฒนาเกม และหลักสูตรปริญญาโทสาขา ศิลปะและวิศวกรรมความบันเทิง (Master of Entertainment Arts and Engineering degree : MEAE) เป็นปริญญาร่วมกับสาขา บริหาร มีเนื้อหาคลอบคลุมถึง Games Art, Game Engineering, Game Production และ Technical Art

มหาวิทยาลัยสแตฟฟอร์ดเชียร์ Staffordshire University

ประเทศอังกฤษ ก็มีหลักสูตรปริญญา ตรีบริหารธุรกิจอีสปอร์ต ชื่อ BA (Hons) 2 สาขาวิชา คือ Game Studies และ Events Management

สำหรับ ประเทศไทย หลายมหาวิทยาลัยเริ่มมีหลักสูตรเกี่ยวกับอีสปอร์ต เช่น คณะดิจิทัล มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดหลักสูตร การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม, วิทยาลัย ครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม, คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกมและสื่อเชิงโต้ตอบ เป็นต้น

ที่น่าสนใจ ขณะที่หลักสูตรอีสปอร์ตในหลายสถาบันให้ทุนการศึกษากับนักกีฬาอีสปอร์ต ทว่าการเรียนการสอนส่วนใหญ่กลับมุ่งเน้นสร้างบุคลากรสนับสนุนธุรกิจอีสปอร์ต เช่น ผู้ ออกแบบและพัฒนาเกม ผู้ดูแลเกม โค้ช ผู้จัดการทีม ผู้จัดการแข่งขัน กรรมการ นักพากษ์ นัก สร้างคอนเทนต์ เป็นต้น เมื่ออีสปอร์ตเป็นกีฬา ทุกหลักสูตรควรเน้นย้ำ เรื่อง

“การห้ามนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกีฬาอีสปอร์ตยุ่งเกี่ยวกับการพนันอีสปอร์ต”

และจะดีกว่านั้นหากวงการอีสปอร์ตมีข้อห้ามไม่ ให้ธุรกิจการพนันยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจเกมหรือการแข่งขันอีสปอร์ตโดยเด็ดขาด เพื่อทำ ให้อีสปอร์ต เป็นกีฬาที่ปราศจากการล็อกผลการแข่งขัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในวงการกีฬาหลายประเภท